Compass

Compass what’s important for you(th)? Jongeren gaan steeds meer gebukt onder prestatiedruk, keuzestress en onrealistische verwachtingen. Compass helpt jongeren spelenderwijs weer richting geven op hun weg naar volwassenheid. De jongere generatie die nu volwassen wordt, heeft nog nooit zo veel te kampen gehad met psychische problemen, faalangst en het gevoel zich geen raad te weten met…

Samenredzaamheid

Klassenboekje Community building in het Basisonderwijs Ouders hebben het druk, dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat ouders het drukker dan ooit hebben. De afgelopen 40 jaar zijn steeds meer ouders allebei gaan werken. Gezinnen voeden kinderen op in een maatschappij waarin alles kan en mogelijk is, en waarin alles móet. Naast…

Un poco loco

Un Poco Loco Un Poco Loco is een spel dat ontwikkeld is voor kinderen in regulier onderwijs om ze spelenderwijs bewust te maken van de beperkingen die andere kinderen kunnen ervaren. Ze krijgen een plaatsvervangende ervaring en leren tegelijkertijd vaardigheden aan om hier mee om te gaan. Met jongeren die zelf beperkingen ervaren (zoals kenmerken van…