Sociale innovatie voor jeugd

Garage2020-Twente is een werkplaats om vraagstukken rondom jeugd vanuit een andere invalshoek te bekijken. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen, zoals voor complexe vechtscheidingen. De Garage-leden hebben verschillende achtergronden – in de zorg en juist daarbuiten. Kom gerust eens langs bij het Ariënsplein.

Onze services

null

Proces begeleiding

Garage2020 biedt innovatiekracht en begeleiding om tot een innovatief plan van aanpak te komen.
null

Inspiratie

Garage2020 zorgt voor inspiratie, een ander perspectief en nieuwe ambities.
null

Product innovatie

Garage2020 creëert zelf nieuwe oplossingen, producten, processen en zorgconcepten.

Proces begeleiding

Soms mist een vraagstuk innovatie kracht. Het lukt niet om tot nieuwe ideeën of werkwijzes te komen, of de ideeën zijn niet haalbaar qua business case. Wij bieden procesbegeleiding om binnen een aantal sessies wel tot nieuwe ideeën te komen of een haalbaar plan van aanpak.

Onderdelen hiervan zijn:
> Proces begeleiding met behulp van design thinking principes
> Coaching op de inhoud van het concept of op het design van hun oplossing
> Ondersteuning bij technische oplossingen
> Onze inspirerende werkomgeving met bijbehorende netwerk

Inspiratie

Wij bieden organisaties inspiratie door te laten zien welke innovaties er al gaande zijn voor jeugd. Daarnaast bieden wij workshops waarbij organisaties een ander perspectief leren zien op bestaande vraagstukken. In creatieve en kortdurende sessies nemen we je mee in het ‘ontwerp denken’. Dit biedt nieuwe invalshoeken die leiden tot krachtige ambities.

Onderdelen hiervan zijn:
> Inspiratielezingen
> Playgrounds
> Workshops

Product innovatie

Vanuit het principe ‘practice what you preach’ creeëren wij zelf ook nieuwe programma’s, producten, concepten en ideeën. Design thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen systematisch op te lossen. De design thinking methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen deze methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren.

Onderdelen hiervan zijn:
> Brainstormsessies
> Ontwikkeling van concepten, prototypes en producten