Garage 2020 Hackathon

Garage 2020 Hackathon Na de succesvolle hackathonweek met als vraag “Hoe kunnen we acteren tegen kindermishandeling een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van ons allemaal, niet enkel van de professional?”, zijn de reacties al om positief. “Dit is waar Garage2020 voor bedoeld is” klonk vanuit de zaal. “Dit is waar Garage2020 voor bedoeld is” 25 studenten,…

Buddie

Buddie Ons winnende concept Buddie is een mobiele game voor kinderen tussen de zes en tien jaar om de sociale samenhang onder kinderen te versterken, in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes. De essentie van Buddie is de veerkracht en weerbaarheid van kinderen te vergroten. Kinderen leren onderling emoties herkennen, hulp geven en vragen.…

‘Team Buddy’ winnaar hackathon Stop Kindermishandeling

‘Team Buddy’ winnaar hackathon Stop Kindermishandeling Om te laten zien wat het kijken naar complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief kan betekenen, werd op het evenement ‘Samen Toekomst maken’ ook de hackathon Stop Kindermishandeling georganiseerd. In een hackathon werken teams intensief en kort aan het oplossen van een complex probleem. Het idee van het team…

Hackathon tegen kindermishandeling

Hoe kan Virtual Reality jongeren helpen? Fleur Mensink is coördinator van Garage2020 : “Een hackathon is een event waarbij deelnemers non-stop bezig gaan om oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Tijdens deze hackaton gaan  studenten uit verschillende studierichtingen  in teams strijden voor het winnende idee. Zij krijgen daarbij  begeleiding vanuit de betrokken gemeenten, van hulpverleners van Jarabee en  Jeugdbescherming…

RE:LINK

RE:LINK De hulpvraag komt voor uit de 18-/18+ problematiek. Door uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat het aangaan en onderhouden van duurzame relaties bijdraagt aan het welzijn van deze doelgroep. Aanleiding en doel: RE:LINK is een offline serious game, ontwikkeld door Garage2020 in opdracht van de gemeenten Hellendoorn, Tubbergen en Dinkelland. Het spel is…

Compass

Compass what’s important for you(th)? Jongeren gaan steeds meer gebukt onder prestatiedruk, keuzestress en onrealistische verwachtingen. Compass helpt jongeren spelenderwijs weer richting geven op hun weg naar volwassenheid. De jongere generatie die nu volwassen wordt, heeft nog nooit zo veel te kampen gehad met psychische problemen, faalangst en het gevoel zich geen raad te weten met…

Samenredzaamheid

Klassenboekje Community building in het Basisonderwijs Ouders hebben het druk, dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat ouders het drukker dan ooit hebben. De afgelopen 40 jaar zijn steeds meer ouders allebei gaan werken. Gezinnen voeden kinderen op in een maatschappij waarin alles kan en mogelijk is, en waarin alles móet. Naast…

Un poco loco

Un Poco Loco Un Poco Loco is een spel dat ontwikkeld is voor kinderen in regulier onderwijs om ze spelenderwijs bewust te maken van de beperkingen die andere kinderen kunnen ervaren. Ze krijgen een plaatsvervangende ervaring en leren tegelijkertijd vaardigheden aan om hier mee om te gaan. Met jongeren die zelf beperkingen ervaren (zoals kenmerken van…

Daten met Flora

Daten met Flora Een Virtual Reality game waarin jongeren leren hoe zij een dialoog aangaan met in dit geval Flora. Jongeren leren wat wel en niet handig is om te zeggen (en waarom). Daarnaast is de game ook gewoon leuk, door beloningen in de vorm van mini games zoals pingpong, basketbal en bowlen.   Jongen (17, ROC-student):…